Contact Phone: 02-152-6888, 093-139-8388

Join Us

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานเทอราปีส/พนักงานนวด

รายละเอียดของงาน

ให้บริการนวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมัน นวดหน้า ทำทรีทเม้นต์ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. หากมีประสบการณ์นวดไทย/เท้า/น้ำมัน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีใบรับรองการนวดแพทย์แผนไทย 150 ชม.
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม
5. รักงานบริการ อดทน และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6. สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ

1. มีการประกันรายได้รายวัน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
2. ทิป 100%
3. มีการช่วยจัดหาที่พัก หากต้องการที่พัก
4. ชุดยูนิฟอร์ม
5. การฝึกอบรม
6. วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์

2. พนักงานต้อนรับ

รายละเอียดของงาน

1. ให้บริการต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อทั้งด้านหน้าและโทรศัพท์ พร้อมทั้งสามารถแนะนำบริการและสินค้าที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า
2. บริหารจัดการเรื่องการจองบริการต่างๆ รวมถึงการจัดตารางพนักงานเทอราปีส เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3. รับผิดชอบเรื่องการผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. จัดเก็บประวัติลูกค้า เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าและภาพลักษณ์องค์กร
5. จัดทำรายงานสรุปยอดขายรายวันและรายเดือน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม
5. รักงานบริการ อดทน และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
6. สามารถทำงานเป็นกะได้ และมีวันหยุดเป็นวันธรรมดาได้

สวัสดิการ

1. เงินเดือน
2. ประกันสังคม
3. วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

3. พนักงานธุรการบัญชี

รายละเอียดของงาน

1. งานเกี่ยวข้องกับเอกสารการบัญชี เช่น บันทึกรายรับ-รายจ่าย บัญชีเจ้าหนี้ ดูแลเงินสดย่อยรายวัน, จัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก จัดทำหัก ณ ที่จ่าย ออกใบกำกับภาษี
2. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด เพื่อส่งสำนักงานบัญชี ทุกๆเดือน
3. จัดการเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
4. จัดการเรื่องจัดซื้อ และดูแลสต๊อกสินค้า
5. ติดต่อประสานงานราชการ
6. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. ปวส.ขี้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ดี
5. ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. มีความละเอียด รอบคอบ

สวัสดิการ

1. เงินเดือน
2. ประกันสังคม
3. วันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่

บริษัท เฮลท์ไทม์ จำกัด (คีรี ธารา สปาแอนด์มาสสาจ)
55 ถ.สุขาภิบาล 5 (ตรงข้ามสำนักงานเขตสายไหม) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ 10220
โทร 02-152-6880 หรือ โทรมือถือ 081-701-5895
โทรสาร 02-152-6881
E-mail: healthtimespa@hotmail.com

ดาวโหลดใบสมัครงาน   Application Form_Healthtime.